X
تبلیغات
برنامه سالانه

مجتمع آموزشی وپرورشی عاشورا خیرآباد ایرانشهر

برنامه سالانه

مجتمع آموزشی وپرورشی  عاشوراسال تحصیلی 90-1389

به نام خدا


توسعه و تقویت مدارس روستایی وعشایری کشور همواره یکی از درخواســــتها و دغدغه های  مسئولان وزارت آموزش وپرورش در طی سالهای اخیر بوده است. این مهم بویژه در خصوص آن گروه از مدارسی که در روستا ها و مناطق عشایری دور افتاده ومحروم هستند بارزتر می باشد

 تشکیل مجتمع های آموزشی وپرورشی یکی از بهترین کارهایی بوده که وزارت اموزش وپرورش تا کنون در دستور کار قرار داده است. با توجه به  کمبودهائی که در طی اولین سال شروع به کار مجتمع عاشورا بویژه از لحاظ تامین کادر مجرب مورد نیاز خود روبرو بوده ایم به لطف خداوند و کمک مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ایرانشهر توانسته ایم با استفاده از ظرفیت کادر آموزشی معلمان و دبیران وهمکاری انجمن اولیا مربیان و صرفه جویی در هزینه ها گام های موثری را در ارتقای اهداف آموزشی و پرورشی مجتمع برداریم. علیرغم همه تنگناها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود توسط مدیر مجتمع ومعانان مجتمع به صورت کار طاقت فرسا وشبانه روزی انجام گرفت که از جمله:  استفاده حداکثری از اوقات آموزشی دانش آموزان ، انجام فعالیتهای فوق برنامه وبهره گیری از امکانات طبیعی وآموزشی موجود در منطقه و بکار گیری روش های جدید فنون تدریس و ..... می باشد. امید داریم بتوانیم ادامه سال جاری را نیز باهمت وتلاشی مضاعف ویاری خداوند منان با موفقیت کامل پشت سربگذاریم ودر جهت ارتقاء کیفیت آموزشی وپرورشی  خدمتی در خور شأن مردم این خطه از ایران زمین انجام دهیم.

مدیر مجتمع آموزشی وپرورشی عاشورا: عبدالحمید بلوچ
برنامه های پیش بینی شده بقرار ذیل می باشد

الف: شورای معلمان
تشکیل شورای معلمان بصورت منظم ماهانه در مدرسه
فعال بودن همه ی اعضای شورا در جلسات
طرح و بررسی مشکلات تربیتی و آموزشی دانش آموزان در شورا
طرح و ارائه موضوعات تربیتی در جلسات شورا توسط معلمان
عمل به پیشنهادات اعضا پس از بررسی های لازم و تصویب آنها
تعیین و اعلام موضوعات شورا از قبل

ب: انجمن اولیا و مربیان
برگزاری جلسات انجمن بصورت مرتب


برگزاری جلسات مشترک شورای معلمان و انجمن

ج: برنامه های آموزشی
تنظیم ساعات معلمان تدریس معلمان بطور تمام وقت (24 ساعت)
تنظیم دروس در برنامه هفتگی با رعایت توازن سنگین و سبکی درسهامسابقات و آزمون
طراحی و اجرای مسابقات علمی کتبی و شفاهی
تناسب سطح جایزه ها با نوع مسابقات
توجه بیشتر به کیفیت مسابقات نه کمیت آنها
طراحی و اجرای مسابقات بین دانش آموزان بمناسبت های مختلف با دستیابی هدفهای خاص ملی و مذهبی و افزایش توان ادراک دانش آموزان در راستای تربیت ایشان برای رسیدن به ارزشهای دینی و ملی

ارزشیابی مستمر و پایانی
رعایت اصول و قواعد سنجش در برگزاری ارزشیابی مستمر و پایانی
توجه ویژه به ارزشیابی مستمر
برگزاری امتحانات در دو نوبت اول و دوم
توجه به اثرات سوء استفاده از امتحانات بیش از حد
توجه در ارزشیابی ها به بودجه بندی و بارم بندی کتاب
منظور از ارزشیابی مستمر فعالیتهای کلاسی است نه فقط انجام امتحانات کتبی
هماهنگی بین نمرات ارزشیابی پایانی و مستمر
اجرای ارزشیابی پایانی مطابق برنامه اعلامی از مجتمع
توجه به این نکته که آموزش هدف امتحان است نه ایجاد دلهره و ترس

تشویش و تنبیه
رعایت اصل تشویق و تنبیه با عمل ، جنس و سن دانش آموز
توجه به اثرات سوء افراط در تشویق و تنبیه


تلاش در جهت کم کردن فاصله بین عمل و تشویق
توجه به ضرورت بیشتر تشویق و تنبیه در مقطع ابتدایی
ختم نشدن همه ی فعالیتها به طرف جایزه

آموزشهای علمی
توجه تاثیر عمیق تر استفاده از امکانات آزمایشگاه و کارگاه در یادگیری

استفاده بیشتر از وسایل کمک آموزشی و آزمایشگاه – نقشه های جغرافیایی در هنگام تدریس
ارزیابی از کار معلمان
ارزیابی از کار معلم پایان هر سه ماه
میزان استفاده بیشتر از وسایل کمک آموزشی نقشه های جغرافیایی در هنگام تدریس مد نظر قرار گیرد.
ارزیابی از کار معلم پایان هر سه ماه در اختیار او قرار گیرد تا در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت قرار گیرد.
توجه به نظر والدین در سیستم ارزیابی معلمان
تشویق معلمان به خود ارزیابی
توجه و دقت نظر در ارزشیابی معلمان در تدریس درچند پایه و یا تدریس رشته های غیر مرتبط با در نظر گرفتن هنر معلمی در کشف ساده ترین ابزار برای ایجاد جذابیت و تعمیق آموزشی است.
انضباط


مسئولیت برقراری انضباط هفتگی توسط یکی از معلمان
استفاده از دانش آموزان در برقراری انضباط
برخورد انضباطی یکسان با دانش آموزان مختلف
مراقبت همه ی معلمان در هنگام مراسم عمومی بر مسائل انضباطی
مشاوره و راهنمایی برای دانش آموزان بی انضباط بطور موردی
آگاه کردن والدین از موارد بی انضباطی دانش آموزان در صورت لزوم

اهمیت وپیگیری غیبت و تاخیر دانش آموزان

د: برنامه های پرورشی

برنامه صبحگاهی
انجام برنامه صبحگاه بعنوان یک برنامه درسی مفید و موثر
استفاده از ظرفیت های دانش آموزان و معلمان جهت بهینه سازی صبحگاه
مشارکت همه ی دانش آموزان در برنامه های صبحگاهی
اجرای عناصر اصلی صبحگاه: قرائت قرآن (اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران – ورزش صبحگاهی
تقسیم روزهای هفته برای اجرای برنامه صبحگاهی بین دختران و پسران
نظارت هریک از معلمان در برنامه صبحگاه بطور هفتگی
ملزم به رعایت نظم و ترتیب و انضباط بعنوان یک اصل اساسی در اجرای صبحگاه
ارائه مقالات متناسب با مناسبت ها توسط دانش آموزان در برنامه صبحگاه
گرامی داشت ایام و مناسبتها (دههٌ فجر – ایام محرم – هفته معلم و ...)
-
توجه به موضوعات بهداشتی و حائز اهمیت قراردادن آنها .
برگزاری جشن شکرانه ی آموزش الفبا ( به خاطر نعمت با سواد شدن)
دعوت از روحانی در بعضی مناسبت های مذهبی.


کتابخانه

تقویت انگیزه حضور در کتابخانه و رشد فرهنگ کتابخوانی


تشویق به خلاصه نویسی کتابهای مختلف توسط دانش آموزان
بزرگداشت هفته کتاب
برگزاری مسابقات کتابخوانی
معرفی کتاب در برد مدرسه در حد مقدورات
تشویق دانش آموزان به نوشتن کتابهای کوچک علمی و داستانی

تربیت بدنی و ورزش
انجام مسابقات ورزشی در بخش معلمان و دانش آموزان
حضور فعال معلمان در ساعات ورزش بر انجام فعالیتهای ورزشی
استفاده از فضای باز ورزشی خارج از محیط در بعضی از ساعات ورزش


اردوها و بازدیدها
توجه بیشتر به اردوها با رعایت سلامتی دانش آموزان
توجه به موقعیت وشرایط فصلی در برنامه ریزی اردوهای دانش آموزی
توجه به جنبه های مختلف علمی – تفریحی ، هنری اردوهای دانش آموزی
درخواست گزارش از دانش آموزان در مورد مرکز بازدید شده
بازدید از مراکز آموزشی در صورت امکان
بهداشت فردی و روانی
کنترل بهداشت دانش آموزان بطور مستمر
نصب تذکرات بهداشتی در محیط مدرسه
استفاده از دانش آموزان بعنوان ماموران بهداشت
معاینه ی دانش اموزان توسط پزشک همانند سنوات قبل

آماده کردن جعبه ی کمک های اولیه ی مدرسه
تشویق دانش آموزان به رعایت بهداشت کامل در محیط مدرسه و دستشویی هانماز جماعت

برگزاری مسابقاتی پیرامون نماز


+ نوشته شده در ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ساعت ۲۰:۵۱ توسط مجتمع عاشورا دسته : نظر(0)